۵۵۸ شعبه بانک ملی مجهز به سامانه نوبت‌دهی هوشمند و غیرحضوری

۵۵۸ شعبه بانک ملی مجهز به سامانه نوبت‌دهی هوشمند و غیرحضوری

اخبار پولی مالی_ تاکنون ۵۵۸ شعبه بانک ملی ایران در ۲۵ استان کشور به سامانه نوبت دهی هوشمند و غیرحضوری این بانک متصل شده اند که بر اساس آن مشتریان می توانند به منظور جلوگیری از اتلاف زمان و پیش از حضور در شعب، نوبت خود را رزرو کنند.