حضور مدیرعامل بیمه میهن در شعبه اصفهان

حضور مدیرعامل بیمه میهن در شعبه اصفهان

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی بیمه میهن، در جریان این دیدار، سیدهادی شیخ الاسلامی مدیرعامل بیمه میهن ضمن بررسی وضعیت شعبه وعملکرد آن، نقش سرمایه انسانی در پیش رفت و تعالی یک مجموعه را مهم ارزیابی کرد و از تلاش های بی وقفه کارکنان و نمایندگان به منظور تحقق اهداف