برگزاری همایش تقدیر از نمایندگان و مدیران برتر شعبه اشخاص ساری بیمه پاسارگاد

برگزاری همایش تقدیر از نمایندگان و مدیران برتر شعبه اشخاص ساری بیمه پاسارگاد

اخبار پولی مالی_ مراسم تجلیل و قدردانی از نمایندگان و مدیران برتر بیمه های عمر و تامین آتیه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ شعبه اشخاص ساری در روز ۲۴ آذر ماه در سالن همایش سازمان بهزیستی استان مازندران برگزار شد.