افتتاح شعبه آزادی بانک اقتصادنوین در اصفهان

افتتاح شعبه آزادی بانک اقتصادنوین در اصفهان

اخبار پولی مالی_ شعبه آزادی بانک اقتصادنوین در اصفهان که پیش‌ازاین به‌منظور انجام عملیات بازسازی به محل موقت منتقل‌شده بود با اتمام عملیات بازسازی و تجهیز در محل قبلی آماده ارائه خدمات به هم‌وطنان است.