پرچم‌داری بانک تجارت در تحقق شعار سال ۱۴۰۱

پرچم‌داری بانک تجارت در تحقق شعار سال ۱۴۰۱

اخبار پولی مالی_ بر اساس اعلام صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری بانک تجارت طی سال ۱۴۰۱ در چارچوب عمل به شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» رتبه نخست را در ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان به دست آورد.