واگذاری شرکت ها و خروج از بنگاه داری، سیاست اصلی بانک ملی

واگذاری شرکت ها و خروج از بنگاه داری، سیاست اصلی بانک ملی

اخبار پولی مالی_ قائم مقام مدیرعامل بانک ملی ایران در دیدار با مدیران شرکت های نیشکر، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و بازدید میدانی از کشت و صنعت، بر واگذاری شرکت ها و خروج از بنگاه داری به عنوان یکی از اصلی ترین سیاست های بانک ملی ایران تاکید کرد.