اراضی منطقه ویژه اقتصادی پیام به سرمایه‌گذاران در حوزه فناوری‌های نوین واگذار می‌شود
با هدف حمایت از شرکت های فناور؛

اراضی منطقه ویژه اقتصادی پیام به سرمایه‌گذاران در حوزه فناوری‌های نوین واگذار می‌شود

اخبار پولی مالی_ مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام گفت که بخشی از اراضی این منطقه با هدف حمایت از شرکت های فعال در حوزه فناوری های نوین در قالب فراخوانی به سرمایه گذاران وتولید کنندگان در این حوزه واگذار می شود.