لیست عرضه سهام شرکت های تابعه بانک ملی اعلام شد
در راستای خروج از بنگاه داری؛

لیست عرضه سهام شرکت های تابعه بانک ملی اعلام شد

اخبار پولی مالی_ بانک ملی ایران در راستای ارتقای نظام مالی کشور با هدف خروج از بنگاه داری و در راستای تحقق برنامه واگذاری ها، سهام ۲۵ شرکت وابسته به بانک را عرضه کرد.