برگزاری مراسم امضاء تفاهم‌نامه حمایت از فعالیت‌های کارآفرینان در حوزه‌های فین‌تک

برگزاری مراسم امضاء تفاهم‌نامه حمایت از فعالیت‌های کارآفرینان در حوزه‌های فین‌تک

اخبار پولی مالی_ تفاهم نامه حمایت از فعالیت های کارآفرینان در حوزه های مرتبط با فناوری های مالی(فین تک) بین شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان و شرکت نوآوران فناوران سداد(فینوداد)،امضا شد.