موفقیت ملی مس در ثبت رشد تولید کاتد
کارنامه عملکرد تولیدی 9 ماهه شرکت ملی صنایع مس ایران منتشر شد

موفقیت ملی مس در ثبت رشد تولید کاتد

اخبار پولی مالی-شرکت ملی صنایع مس ایران از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه موفق به ثبت رشد ۵ درصدی در تولید کاتد شد و تولید این محصول را در ۹ ماهه امسال به بیش از ۲۱۶ هزار تن رساند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی