بومی سازی دوراسیون های کک سازی،مانع خروج ۳۳۰ هزار یورو ارز از کشور شد
به همت تلاشگران ذوب آهن اصفهان :

بومی سازی دوراسیون های کک سازی،مانع خروج ۳۳۰ هزار یورو ارز از کشور شد

اخبار پولی مالی-دوراسیون های ماشین های تخلیه و درب بازکن از جمله قطعات حساس در مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی به شمار می روند که در سال های گذشته مقرر بود از کشورهای خارجی تامین شوند اما تحریم ها سَد راه دریافت این تجهیزات شدند. ذوب آهنی های بلند همت با همکاری یکی از شرکت های توانمند داخلی بار دیگر، با گوهر اراده ، دانش و تجربه خویش این تجهیزات را در حدود ۵۵۰ شیت نقشه طراحی نموده و طی حدود یک و نیم سال بومی سازی کردند. این دستاورد بزرگ در گفتگو با تنی چند از تلاشگران این عرصه مورد کنکاش قرار داده شده است.