“شرکت فناوری هوشمند شبکه زر” هیچ گونه بیمه‌نامه‌ای در این شرکت ندارد
بیمه ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:

“شرکت فناوری هوشمند شبکه زر” هیچ گونه بیمه‌نامه‌ای در این شرکت ندارد

اخبار پولی مالی_ "شرکت فناوری هوشمند شبکه زر" در گواهی های صادره خود برای اوراق سپرده صادره، واحد صدور بیمه را "شرکت بیمه ایران" درج کرده و به استناد آن گواهی های خود را دارای بیمه نامه اعتباری از بیمه ایران معرفی کرده است.