سود ۴۳۵ تومانی برای سهامداران بفجر
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه فجر انرژی خلیج فارس

سود ۴۳۵ تومانی برای سهامداران بفجر

اخبار پولی مالی-مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس با بیان اینکه نرخ‌های جدید یوتیلیتی گامی در راستای عدالت بود، از افزایش سودآوری و افزایش تولید برق، هوای ابزار دقیق و هوای سرویس در این مجتمع خبر داد.