آیین معارفه رییس هیات مدیره «سیمیدکو»

آیین معارفه رییس هیات مدیره «سیمیدکو»

اخبار پولی مالی-آیین تکریم محمدحسین بنی اسد زاده رییس پیشین هیات مدیره و معارفه محمد نیکوکار رییس جدید هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد برگزار شد.