اهدای تندیس نشان عالی برکت به مدیرعامل گل گهر
به سبب ایجاد یک هزار ۳۴۲ طرح اشتغال‌زایی با همکاری گل گوهر؛

اهدای تندیس نشان عالی برکت به مدیرعامل گل گهر

اخبار پولی مالی-در قالب قرارداد بنیاد برکت با شرکت گل گوهر، تاکنون حدود یک هزار ۳۴۲ طرح اشتغال‌زایی با اشتغال بیش از ۴۰۲۶ نفربه صورت مستقیم و غیر مستقیم در۵۳روستای استان کرمان ایجاد شده است.