نمایشگاه کیش اینوکس امروز آغاز به‌کار می‌کند
با مشاركت و حمايت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس

نمایشگاه کیش اینوکس امروز آغاز به‌کار می‌کند

اخبار پولی مالی_ با حمایت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی (کیش اینوکس) عصر امروز افتتاح مي شود.