روغن سبز، در پتروشیمی صدف داخلی‌سازی می‌شود
با همت شرکت‌های دانش‌بنیان :

روغن سبز، در پتروشیمی صدف داخلی‌سازی می‌شود

اخبار پولی مالی_ شرکت پتروشیمی صدف با تأسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای اعتماد به شرکت‌های دانش بنیان، اقدام به تامین روغن سبز از این شرکت‌ها به جای واردات آن و استفاده از منابع خارجی کرده است که همین امر صرفه‌جویی قابل توجهی برای این شرکت پتروشیمی به ارمغان خواهد آورد.