پاسخ به ابهامات بازگشایی «شبندر»
معاون بازار شرکت بورس تهران توضیح داد

پاسخ به ابهامات بازگشایی «شبندر»

اخبار پولی مالی- پیرو طرح برخی سؤالات در شبکه‌های اجتماعی در خصوص وجود ابهام در زمینه بازگشایی نماد شرکت پالایش، معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران به این ابهامات پاسخ داد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی