چین در صدر عرضه‌های اولیه شرکت‌ها در بورس

چین در صدر عرضه‌های اولیه شرکت‌ها در بورس

اخبار پولی مالی_ در چهار ماه ابتدایی سال جاری میلادی، ارزش عرضه‌های عمومی اولیه شرکت‌ها (IPO) در چین به بیش از پنج برابر آمریکا و سهم ۵۳ درصدی از کل رقم جهانی رسیده است. دلیل این برتری نه بهبود عملکرد چین (کاهش ۴ میلیارد دلاری نسبت به دوره مشابه سال قبل) بلکه عدم رونق بازار عرضه‌های عمومی اولیه در آمریکا و اروپا بوده است. بطوریکه مبلغ تأمین مالی شرکت‌ها در چهار ماه نخست ۲۰۲۳ از طریق عرضه‌های عمومی اولیه در آمریکا و اروپا به ترتیب ۷۰ و ۴۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال پیش افت داشته است.