آماده‌سازی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس برای اجرای قانون
معاون مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اعلام کرد:

آماده‌سازی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس برای اجرای قانون

اخبار پولی مالی_ معاون مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با هدف رفع ابهامات اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، جلسات مشترکی با شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس برگزار می کند.