معافیت مالیاتی شرکت‏های تولیدکننده نرم افزار دارای پروانه بهره برداری
از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد:

معافیت مالیاتی شرکت‏های تولیدکننده نرم افزار دارای پروانه بهره برداری

اخبار پولی مالی_ بخشنامه معافیت مالیاتی شرکت‏های تولیدکننده نرم افزار دارای پروانه بهره برداری تا پایان سال 1400 از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد.