بانک ها در پرداخت تسهیلات خرد تسهیل گری کنند
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانک ها:

بانک ها در پرداخت تسهیلات خرد تسهیل گری کنند

اخبار پولی مالی- رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک ها خواست در پرداخت وام های خرد به اشخاص دارای رتبه اعتباری مناسب تسهیل گری کنند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی