رشد ۲۰۰ درصدی فروش بیمه های مسئولیت بیمه رازی
مدیر بیمه های مسئولیت شرکت بیمه رازی عنوان کرد:

رشد ۲۰۰ درصدی فروش بیمه های مسئولیت بیمه رازی

اخبار پولی مالی- بر اساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی همه شناورها باید بیمه نامه P&I تهیه کنند و فروش بیمه نامه با پوشش کمتر تنها برای قایق های صیادی مجاز است.
جشنواره آفتاب بیمه باران آغاز شد
ویژه شبکه فروش :

جشنواره آفتاب بیمه باران آغاز شد

اخبار پولی مالی- جشنواره فروش شرکت بیمه باران با عنوان جشنواره آفتاب با هدف قدردانی از تلاش‌های مستمر شبکه فروش آغاز شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400