فرصت‌ها و چالش‌های عضویت فولاد ایران در سازمان شانگهای
علی امرایی؛

فرصت‌ها و چالش‌های عضویت فولاد ایران در سازمان شانگهای

اخبار پولی مالی-یکی از اساسی‌ترین راهبردهای کشورهای مختلف در دستیابی به اهداف توسعه‌ای و منافع ملی، عضویت در سازمان‌های مختلف بین‌المللی است. گاهی چنین سازمان‌هایی نظیر سازمان جهانی تجارت WTO یا صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی از گستردگی بیشتری برخوردارند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400