جهش ۲۱ هزار واحدی شاخص کل
در پایان معاملات امروز ثبت شد؛

جهش ۲۱ هزار واحدی شاخص کل

اخبار پولی مالی- شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز ۲۳ شهریور با افزایش ۲۳ هزار واحدی به ۱ میلیون و ۴۹۷ هزار واحد رسید.
رشد هزار واحدی شاخص بورس
در پایان معاملات امروز؛

رشد هزار واحدی شاخص بورس

اخبار پولی مالی- شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز ۱۵ شهریور 1400، رشد اندک ۱۳۱۲ واحدی داشت و در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۸ هزار واحدی به کار خود پایان داد.
ریزش۳۷۸۰ واحدی شاخص کل بورس
در پایان معاملات امروز :

ریزش۳۷۸۰ واحدی شاخص کل بورس

اخبار پولی مالی- شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش ۳۷۸۰ واحدی به یک میلیون و ۵۳۷ هزار واحد رسید.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400