پیش بینی تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۱
جاوید شیرازی

پیش بینی تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۱

اخبار پولی مالی- تصویب کلیات لایحه بودجه 1401 نشان داد که دولت ومجلس عزم خود را برای انجام جراحی اقتصادی در سال اول دولت جزم کرده اند، افزایش قیمت ها در کوتاه مدت نتیجه این جراحی پیش بینی می شود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا