سپرده‌های بانکی ۴۷ درصد افزایش یافت
بر اساس اعلام بانک مرکزی:

سپرده‌های بانکی ۴۷ درصد افزایش یافت

اخبار پولی مالی-آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۴۷.۱ درصدی مانده سپرده‌ها و ۵۳.۴ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به پایان خرداد ۹۹ حکایت دارد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400