ذوب آهن اصفهان در نخبه پروری صنعت فولاد عملکرد مثبتی دارد
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور:

ذوب آهن اصفهان در نخبه پروری صنعت فولاد عملکرد مثبتی دارد

اخبار پولی مالی- معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه و رویداد ملی عصرامید (گام دوم انقلاب) دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: ذوب آهن اصفهان در امر پژوهش اقدامات شایسته تقدیری انجام داده که این امر می تواند الگوی صنایع کشور باشد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز