سود خالص بانک دی ۳۴ هزار میلیارد ریال شد
دستاوردهای کلیدی بانک دی در سال 1399

سود خالص بانک دی ۳۴ هزار میلیارد ریال شد

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی بانک دی، سود خالص عملیات بانکی بانک دی در سال گذشته به عدد ۳۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. علاوه بر این میزان کسب سود، بانک دی موفق شده است که بدهی خود به بانک ها و موسسات اعتباری را ۳۳/۴ درصد کاهش دهد. همچنین

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400