رشد ۵۵ درصدی فروش برای فولاد خوزستان
در ۷ ماهه ۱۴۰۰ رخ داد؛

رشد ۵۵ درصدی فروش برای فولاد خوزستان

اخبار پولی مالی-گزارشی از میزان فروش شرکت فولاد خوزستان با نماد فخوز برای دوره منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰ منتشر شد که بر اساس آن میزان فروش این شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۵۵ درصدی فروش همراه شده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی