صورت‌های مالی بانک شهر به تصویب سهامدارن رسید
برگزاری مجمع سالیانه بانک شهر با حضور حداکثری سهامداران

صورت‌های مالی بانک شهر به تصویب سهامدارن رسید

اخبار پولی مالی- مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 1399.12.30 بانک شهر با مجوز بانک مرکزی، رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی و حضور حداکثری سهامداران برگزار شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400