فروکش کردن نگرانی سهامداران بعد از مصوبات سازمان بورس
یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:

فروکش کردن نگرانی سهامداران بعد از مصوبات سازمان بورس

اخبار پولی مالی_ اگرچه به لحاظ منطقی ارزش سهامی که در پرتفوی صندوق‌های درآمد ثابت وجود دارد، آنقدر با اهمیت نبود که بتواند روند بازار سرمایه را تغییر دهد؛ اما به هر حال این موضوع نگرانی‌هایی برای بازار ایجاد کرده و ترس سهامداران، به منفی‌های بورس دامن زده بود. افزایش مهلت اصلاح این حدنصاب، تا حدودی این نگرانی‌ها را کاهش داد.

واریز ٣۵ میلیون سود رسوبی به حساب سهامداران
رئیس سازمان بورس خبر داد:

واریز ٣۵ میلیون سود رسوبی به حساب سهامداران

اخبار پولی مالی_ به علت فرآیندهای سخت گرفتن سود مجامع شرکت‌ها، سود بسیار زیادی در شرکت‌ها رسوب کرده بود. با اقدام سازمان بورس در الزام واریز سود رسوبی از طریق سجام، ۳۵ میلیون بار واریز سود رسوبی به مردم انجام شد.

منافع سهامداران با جدیدترین رویه‌های جهانی حفاظت می‌شود
رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری سازمان بورس:

منافع سهامداران با جدیدترین رویه‌های جهانی حفاظت می‌شود

اخبار پولی مالی_ حاکمیت شرکتی در بسیاری از کشورهای دنیا به شکل قانون و مکمل قانون تجارت و شرکت‌داری است و به عنوان یک قانون مترقی محسوب می‌شود. تمامی نیازهایی که در راستای شرکت‌داری و هدایت شرکت ها لازم بود به اصلاحیه دستورالعمل حاکمیت شرکتی اضافه و اصلاحات لازم برای آن انجام شده است.