همایش بزرگ دوچرخه سواری در سیرجان برگزار شد
با استقبال گسترده مردم و حمایت گهرزمین؛

همایش بزرگ دوچرخه سواری در سیرجان برگزار شد

اخبار پولی مالی-همایش بزرگ دوچرخه سواری با استقبال گسترده مردم، حضور پیشکسوتان و چهره های شاخص ملی توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان، هیات دوچرخه سواری شهرستان و حمایت شرکت سنگ آهن گهرزمین برگزار شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی