قدردان مدیران تحول آفرین گل گهر هستیم
رئیس موسسه یونیدرو در نمایشگاه اینوماین۳:

قدردان مدیران تحول آفرین گل گهر هستیم

اخبار پولی مالی-رئیس موسسه یونیدرو در بازدید از غرفه شرکت گل‌گهر در سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی(اینوماین) در دانشگاه تهران گفت: یونیدرو در فضای تعامل بین دانشگاه و صنعت فعالیت می کند و ما باید پژوهش‌های دانشگاه را در قالب دفتر انتقال تکنولوژی به صنعت منتقل کنیم، اما اگر برای دانش تولید شده مشتری وجود نداشته باشد، کار ما به نتیجه نمی رسد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی