سند استراتژی تحول دیجیتال بیمه دی رونمایی شد
با حضور مدیر عامل ک

سند استراتژی تحول دیجیتال بیمه دی رونمایی شد

اخبار پولی مالی- از سند استراتژی تحول دیجیتال بیمه دی با حضور مدیر عامل، معاونین، مدیران شرکت و شامی زنجانی، رئیس موسسه تحول دیجیتال دانشگاه تهران رونمایی گردید.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا