موضوعات مختلف قضائی در صنعت بیمه بررسی شد
در نشست صنعت بیمه و دستگاه قضا

موضوعات مختلف قضائی در صنعت بیمه بررسی شد

اخبار پولی مالی- نشست رییس هیات رییسه سندیکای بیمه گران به همراه تعدادی از مدیران ارشد صنعت بیمه و مدیران حوزه معاون اول قوه قضائیه با موضوع بررسی و بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات و چالش های موسسات بیمه ای برگزار شد.
شایسته سالاری در یک انتخاب
سید عبدالله میرحسینی

شایسته سالاری در یک انتخاب

اخبار پولی مالی- حجت بهاری فر مدیرعامل شرکت بیمه “ما” با کسب تمامی آرا به عنوان رییس هیات رییسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی