امحای هزار میلیارد ریال کالا در راستای صیانت از سلامت جامعه
معاون سازمان اموال تملیکی اعلام کرد:

امحای هزار میلیارد ریال کالا در راستای صیانت از سلامت جامعه

اخبار پولی مالی- طی نیمه نخست سالجاری بیش از هزار میلیارد ریال کالای غیربهداشتی و غیرقابل مصرف توسط این سازمان از چرخه مصرف خارج گردید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 86 درصد رشد داشته است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400