شاخص ۵۰ هزار واحد سقوط کرد
در پایان معاملات امروز؛

شاخص ۵۰ هزار واحد سقوط کرد

اخبار پولی مالی- شاخص کل بورس امروز با افت ۴۹ هزار و ۴۰۹ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۵۳۲ هزار واحد رسید.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400