توسعه؛ محور کار شرکت ملی مس ایران در سال ۱۴۰۰ است
سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران مطرح کرد:

توسعه؛ محور کار شرکت ملی مس ایران در سال ۱۴۰۰ است

اخبار پولی مالی- مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بر این باور است که با توجه به ارتقای جایگاه فلز مس در برنامه‌ریزی‌های آتی جهانی و افزایش سهم آن در صنایع، باید با یک رویکرد توسعه‌گرایانه و برنامه‌ریزی دقیق، ضمن بهبود آموزش‌ها در همه سطوح و برخورداری از دانش روز، از غافله جهانی عقب نماند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400