ماموریت ویژه برای تامین مالی و جذب سرمایه‌های خارجی
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل ان پی سی اینترنشنال برگزار شد

ماموریت ویژه برای تامین مالی و جذب سرمایه‌های خارجی

اخبار پولی مالی- شرکت ان پی سی اینترنشنال می‌توانست به بازوی خوبی برای تامین مالی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس تبدیل شود که امیدواریم با تغییر نگاه‌ها این شرکت به جایگاه واقعی خود برگردد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز