نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با امام جمعه سده لنجان
در راستای مسئولیت‌ های اجتماعی ذوب‌ آهن اصفهان انجام شد:

نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با امام جمعه سده لنجان

اخبار پولی مالی-به منظور تعامل بیشتر با مردم منطقه و در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی ذوب‌آهن اصفهان جلسه تعاملی منصور یزدی‌زاده مدیرعامل شرکت با حجت الاسلام مهدی صادقی امام جمعه سده لنجان برگزار شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400