رونمایی از سامانه داشبورد مدیریت ریسک بانک ایران زمین
رئیس اداره ریسک بانک ایران زمین اعلام کرد:

رونمایی از سامانه داشبورد مدیریت ریسک بانک ایران زمین

اخبار پولی مالی- بانک ایران زمین در راستای مدیریت فرهنگ ریسک و ایجاد شفافیت در فضای تصمیم‌گیری برای مدیران این بانک اقدام به راه اندازی و رونمایی از سامانه داشبورد مدیریت ریسک کرده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی