احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد
از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی :

احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد

حذف شرط: اخبار پولی مالی- احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید مسکن از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. اخبار پولی مالی- احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید مسکن از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.
بیمه آسیا و سازمان امور مالیاتی، تفاهم نامه امضا کردند
برای چهارمین سال متوالی :

بیمه آسیا و سازمان امور مالیاتی، تفاهم نامه امضا کردند

اخبار پولی مالی- بیمه آسیا برای چهارمین سال متوالی با انعقاد تفاهم نامه بیمه ای با سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه امور بیمه ای این سازمان را اعم از بیمه های درمانی، بیمه های اموال و بیمه های زندگی، به انجام می رساند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی