تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید بانک ملت
با حضور مدیرکل بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصادبرگزار شد:

تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید بانک ملت

اخبار پولی مالی- مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید بانک ملت با حضور عباس مرادپور مدیرکل بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیات مدیره بانک های تجارت و ملت و مدیران سطوح مختلف این بانک برگزار شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی