موثقی نیا خبر داد: بومی سازی فناوری های جدید در زنجیره الومینیوم
نگاهی کوتاه به عملکرد ایمیدرو طی 11 ماه 1402 (بخش دوم)

موثقی نیا خبر داد: بومی سازی فناوری های جدید در زنجیره الومینیوم

اخبار پولی مالی-رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره فناوری های جدید در زنجیره آلومینیوم اظهار داشت: نخستین طرح تولید هیدرات های ویژه در ایران و خاورمیانه با سرمایه گذاری هزار میلیارد ریالی و اشتغال 110 نفری وارد مدار تولید شده است.