ارزش معاملاتی “شگویا ” ۱۱۲ درصد رشد کرد
در شش ماهه نخست سال :

ارزش معاملاتی “شگویا ” ۱۱۲ درصد رشد کرد

اخبار پولی مالی- پتروشیمی شهید تندگویان در شش ماهه نخست سال با مجموع فروش ۷۲۳۹ میلیارد تومانی بیش‌ترین فروش را در رینگ پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی داشته است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400