تخفیفات ویژه بیمه پارسیان برای آتش نشانان
به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی صورت گرفت:

تخفیفات ویژه بیمه پارسیان برای آتش نشانان

اخبار پولی مالی- بیمه پارسیان به بهانه هفتم مهرماه به عنوان روز ایمنی و آتش نشانی تخفیفات ویژه ای برای آتش نشانان درنظر گرفته است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400