بانک مرکزی در حال طراحی رمز ارز ملی است
مدیر عامل بانک رفاه کارگران

بانک مرکزی در حال طراحی رمز ارز ملی است

اخبار پولی مالی- در رابطه با حفظ ارزش پول ملی CBDC ها می‌توانند مؤثر باشند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مردم به این رمزارزها توجه کرده و در حال ورود به بازار رمز ارز هستند و اگر بانک مرکزی وارد عمل نشود، ممکن است حفظ ارزش پول ملی ضربه ببیند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی