پرداخت تسهیلات بدون ضامن
مدیرعامل بانک مهر ایران اعلام کرد:

پرداخت تسهیلات بدون ضامن

اخبار پولی مالی- در حال حاضر ما بخش مهمی از تسهیلاتمان را بدون ضامن پرداخت می‌کنیم. اینکه شخصی از این تسهیلات برخوردار شود یا خیر، به رفتار مالی خودش و خوش‌حسابی فرد باز می‌گردد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا