رشدقیمت مسکن متوقف شد
بانک مرکزی اعلام کرد؛

رشدقیمت مسکن متوقف شد

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در پایتخت را متری ۳۱.۶ میلیون تومان عنوان کرد که نسبت به شهریور کاهش ۲ دهم درصدی داشته است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی